Työterveyshuolto: Kustannustehokas työterveyshuolto, työhyvinvointi, sairaspoissaolo- ja eläkekulujen hallinta - Työterveyspalvelut Medihanska Oy, Helsinki

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltoamme voi syystä kutsua vallankumoukselliseksi, sillä yhdistämme toiminnassamme perinteisen ja ulkoistetun työterveyshuollon parhaat puolet. Toimintamme on sekä kustannustehokasta että vaikuttavaa ja tutkitusti laadukasta työterveyshuoltopalvelua.

Tilastollinen näyttö puhuu puolestamme. Yrityksissä, joissa olemme toimineet, on saavutettu vuosien määrätietoisen työn tuloksena merkittäviä säästöjä eläke- ja sairastamiskuluissa yritysten työhyvinvoinnin samalla parantuessa. Isojen lääkäriketjujen työterveyshuollot jäävät tuloksellisuudessa ja kustannustehokkuudessa sekä palvelun ketteryydessä ja samalla laadullisesti jälkeen.

Ydinosaajamme on työterveyshuollon erikoislääkäri Petri Nieminen, jolle on kertynyt kokemusta työterveyshuollosta 30 vuoden ajalta sekä raskaan teollisuuden että palvelualan yritysten osalta.

Työhyvinvoinnin onnistunut toteuttaminen työpaikalla on olennainen osa toimintaamme. Työhyvinvoinnilla tarkoitamme työtekoa tukevaa aktiivista johtamista, työn onnistunutta organisointia, vastuullisuutta vastavuoroisesti, työyhteisön tukea sekä ajan tasalla olevia työolosuhteita ja työvälineitä. Sähköiset palvelut ja etävastaanotto täydentävät palvelutarjontaa.


Sairaspoissaolo- ja eläkekulujen hallinta

Tuotamme yhteistoiminnassa konsultaatiopalveluja yrityksille sairaspoissaolojen ja eläkekulujen hallitsemiseksi. Keinomme ovat käytännössä koeteltuja ja toimiviksi todettuja. Voimme ohjata yrityksenne oikealle uralle työterveyspalveluiden hankinnassa.

Työterveyshuolto, työhyvinvointi, sairaspoissaolo- ja eläkekulujen hallinta

Toimintamme on sekä kustannustehokasta että vaikuttavaa.

Asiakasyrityksissä on saavutettu merkittäviä säästöjä eläke- ja sairastamiskuluissa.

Lääkäriketjut jäävät tuloksellisuudessa ja laadussa jälkijunaan.

MEDIHANSKA OY  •  ANNANKATU 25 A 56 (5. KERROS), 00100 HELSINKI
© Työterveyspalvelut Medihanska Oy