Psykologipalvelut: Kognitiivinen psykoterapia, pitkä- ja lyhytterapia, työterveyshuollon psykologipalvelut, psykologin tuki- ja arviointikäynnit - Työterveyspalvelut Medihanska Oy

Psykologipalvelut

Palveluvalikoimaamme kuuluvat kognitiivinen psykoterapia, pitkä- ja lyhytterapia, työterveyshuollon psykologipalvelut sekä psykologin tuki- ja arviointikäynnit sekä psykologiset tutkimukset.


Kognitiivinen psykoterapia

Psykoterapiaan hakeudutaan yleensä pitkäaikaisen pohdinnan jälkeen kun omat voimat eivät riitä selvittämään tilannetta. Väsymys, jännitys, pelot, ahdistuneisuus ja pakko-oireet (OCD) ovat asioita, joiden pohtimisesta asiantuntijoiden kanssa ihminen yleensä hyötyy.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan ajatuksia ja tunteita ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin ja toimintatapoihin. Psykoterapiassa voidaan käydä läpi asiakkaan taustahistoriaa erityisesti ongelmallisten kokemusten kehittymishistorian kautta. Samalla etsitään keinoja ja tunteiden kohtaamiseen ja hallintaan erilaisissa vaikeissa tilanteissa, esimerkiksi mielikuvatyöskentelyn ja harjoitusten kautta. Lisätietoja saat Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen sivuilta.

Kun hakeudut vastaanotolle, tutkimusvaihe on usein 3-5 kertaa, minkä jälkeen päätämme yhdessä hoidon toteuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen kautta voi saada tukea psykoterapiakuluihin. Tuen hakemiseksi tarvitaan psykiatrian erikoislääkärin suositus.


Ammattilaisemme

Pia Nieminen on psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti YET (4-vuotinen lisäkoulutus). Lyhyt ja pitkä psykoterapia, tuki- ja arviokäynnit. 040 8668 250 (myös tekstiviestit), .

Kaarina Haarala on senioripsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti VET (6-vuotinen lisäkoulutus) ja kouluttaja. Tuki- ja arviokäynnit elämän käännekohdissa, työnohjauskonsultaatiot ja psykoterapiakoulutusryhmät. Ei Kelan psykoterapiaa. 040 5406 932, .

Kognitiivinen psykoterapia, pitkä- ja lyhytterapia, työterveyshuollon psykologipalvelut, psykologin tuki- ja arviointikäynnit

Itsetuntemus, tunteiden kohtaaminen — muutos on mahdollinen.

MEDIHANSKA OY  •  ANNANKATU 25 A 56 (5. KERROS)  •  00100 HELSINKI
© Työterveyspalvelut Medihanska Oy