Psykologipalvelut: Kognitiivinen psykoterapia, pitkä- ja lyhytterapia, työterveyshuollon psykologipalvelut, psykologin tuki- ja arviointikäynnit - Työterveyspalvelut Medihanska Oy

Psykologipalvelut

Palveluvalikoimaamme kuuluvat kognitiivinen psykoterapia, pitkä- ja lyhytterapia, työterveyshuollon psykologipalvelut sekä psykologin tuki- ja arviointikäynnit.


Kognitiivinen psykoterapia

Psykoterapiaan hakeudutaan yleensä pitkäaikaisen pohdinnan jälkeen kun omat voimat eivät riitä selvittämään tilannetta. Väsymys, jännitys, pelot, ahdistuneisuus ja pakko-oireet (OCD) ovat asioita, joiden pohtimisesta asiantuntijoiden kanssa ihminen yleensä hyötyy.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan ajatuksia ja tunteita ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin ja toimintatapoihin. Psykoterapiassa voidaan käydä läpi asiakkaan taustahistoriaa erityisesti ongelmallisten kokemusten kehittymishistorian kautta. Samalla etsitään keinoja ja tunteiden kohtaamiseen ja hallintaan erilaisissa vaikeissa tilanteissa, esimerkiksi mielikuvatyöskentelyn ja harjoitusten kautta. Pakko-oireisen (OCD) häiriön hoitoon kuuluu erityisen vahvasti altistaminen ja rituaalinehkäisy (eng. ERP) -harjoittelu.

Kun hakeudut vastaanotolle, tutkimusvaihe on usein 2—5 kertaa, minkä jälkeen päätämme yhdessä hoidon toteuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen tai esim. vakuutuksen kautta voi saada tukea psykoterapiakuluihin. Tuen hakemiseksi tarvitaan psykiatrian erikoislääkärin suositus.


Ammattilaisemme

Pia Nieminen
psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti
040 8668 250 (tekstiviestit)

Psykoterapiakoulutukset:

  • YET (1998—2002, Kognitiivinen psykoterapiayhdistys)
  • VET (2011—2013, vastaa nykyistä kouluttajakoulutusta, Kognitiivinen psykoterapiayhdistys / Luote Oy)

Lyhyt ja pitkä psykoterapia, tuki- ja arviokäynnit, työnohjaus, hoitotyön/psykoterapeuttien lyhyt case-konsultaatiot aiheesta pakko-oireinen häiriö, kouluttaminen aihealueesta pakko-oireisen häiriön hoito.

Kognitiivinen psykoterapia, pitkä- ja lyhytterapia, työterveyshuollon psykologipalvelut, psykologin tuki- ja arviointikäynnit

Itsetuntemus, tunteiden kohtaaminen — muutos on mahdollinen.

MEDIHANSKA OY  •  ANNANKATU 25 A 56 (5. KERROS), 00100 HELSINKI
© Työterveyspalvelut Medihanska Oy